Ştiri
Policy paper
A konferenciáról, plakát kampány
Agricultură şi protecţia mediului în zonele montane - Forum pentru promovarea Politicii Agricole Comune
Agricultură şi protecţia mediului în zonele montane

Forum pentru promovarea Politicii Agricole Comune organizat în Miercurea Ciuc

Agricultorii şi asociaţiile de producători din judeţul Harghita au participat la un seminar de informare având ca subiect prezentarea sistemului de finanţare şi a principalelor schimbări ale Politicii Agricole Comune. Evenimentul a fost organizat de Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului în cadrul proiectului PACINFO (www.zonamontana.ro) finanţat de Direcţia Generală de Agricultură din cadrul Comisiei Europene. Obiectivul proiectului şi al seminarului organizat este informarea fermierilor despre noile cerinţe şi condiţii în domeniul subvenţionării sectorului agricol, să scoată în evidenţă importanţa respectării regulilor legate de protecţia mediului şi a naturii. Pentru atingerea acestui obiectiv în cadrul evenimentului au susţinut prelegeri specialiştii instituţiilor abilitate în domeniul agriculturii şi protecţiei mediului.

Seminarul a fost deschis de managerul proiectului, domnul Kovásznai Sándor, care a prezentat activităţiile proiectului şi importanţa acestuia. Senatorul Tánczos Barna a prezentat o evaluare a noii Politici Agricole Comune din perspectiva micilor ferme din zona montană, subliniind faptul că unele cerinţe legate de protecţia mediului sunt evidenţe pentru fermierii din judeţul Harghita (de ex. ocrotirea şi valorificarea pajiştilor cu înaltă valoare naturală) iar finanţările accesibile prin noua PAC pot asigura o cale de dezvoltare în special pentru fermele de familie din zonele montane.  Török Jenő, directorul Direcţiei pentru Agricultură Harghita a susţinut o prelegere deosebit de complexă despre provocările agriculturii din zonele de munte subliniind importanţa cooperării fermierilor pentru creşterea eficienţei şi a valorificării competitive a produselor realizate în urma activităţilor agricole. Activităţile de cooperare sunt stimulate şi de sistemul de finanţare al dezvoltării rurale. Haschi András, directorul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură Harghita a prezentat sistemul de plăţi unice pe suprafaţă scoţând în evidenţă faptul că sistemul este în permanentă schimbare.  Directorul APIA a prezentat pe larg normele de eco-condiţionalitate şi sistemul de plăţi pentru agromediu. Bakó Csaba, reprezentantul Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a prezentat noile măsuri ale Planului Naţional pentru Dezvoltare Rurală 2014-2020, prin intermediul cărora fermierii pot obţine finanţări.

Evenimentul a fost încheiat printr-o sesiune de întrebări şi răspunsuri, cu ajutorul căreia cei 40 de fermieri au avut posibilitatea de a obţine răspunsuri la întrebări de actualitate de la specialiştii instituţiilor de resort.

Unicul proiect de informare privind PAC din România în anul 2014, lansat la Miercurea-Ciuc
Agenţia pentru Protecţia Mediului Harghita, sub supravegherea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, a început implementarea proiectului intitulat „PACINFO – rolul social şi de mediu al Politicii Agrare Comune“ împreună cu alte 15 Agenţii pentru Protecţia Mediului din ţară. Acesta are ca obiectiv conştientizarea fermierilor şi a publicului larg privind rolul şi importanţa fermierului din zona montană în menţinerea biodiversităţii şi a peisajului montan, prin practici agricole tradiţionale şi sustenabile. Printr-un efort comun, cele 16 agenţii implicate în derularea proiectului (Harghita, Covasna, Hunedoara, Braşov, Bistriţa-Năsăud, Suceava, Alba, Caraş-Severin, Sibiu, Neamţ, Gorj, Cluj, Mureş, Vrancea, Bacău şi Buzău) pun accent pe promovarea funcţiilor alternative ale agriculturii în zonele de munte.

În contextul noii PAC, în afara producţiei de alimente, agricultura implică menţinerea vitalităţii comunităţilor rurale, protecţia mediului şi a resurselor naturale valoroase. Familiarizarea fermierilor din zonele montane ale ţării cu diferite standarde şi condiţii agricole şi de mediu ale UE şi cu diferite modele şi practici de valorificare a produselor locale înseamnă primul pas spre atingerea acestor obiective formulate la nivelul Politicii Agricole Comune.

Activităţile proiectului cuprind un set de măsuri de informare inovative axate pe diferite grupuri-ţintă. Ghiduri şi materiale informative on-line şi off-line vor fi elaborate şi distribuite, seminarii de informare, conferinţe şi târguri vor fi organizate în cadrul proiectului, iar pentru conştientizarea tinerei generaţii se va dezvolta chiar şi o aplicaţie multimedia.

Perioada de implementare a proiectului PACINFO lansat în data de 6 iunie 2014 la Miercurea-Ciuc este de 11 luni, acesta fiind finanţat de Comisia Europeană (50%) prin Directoratul General Agricultură şi Dezvoltare Rurală, în cadrul programului de promovare a Politicii Agrare Comune „Sprijinirea activităţilor aferente promovării Politicii Agrare Comune pe anul 2014“ (2013/C 264/09) şi cofinanţat de Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice (50%).


http://www.lumeasatului.ro/articole-revista/1848-unicul-proiect-de-informare-privind-pac-din-romania-in-anul-2014-lansat-la-miercurea-ciuc.html


Bine aţi venit

Acest site vă va oferi informaţii relevante, de actualitate cu privire la noutăţile Politicii Agricole Comune, despre activitatea agricolă şi rolul multifuncţional al acesteia în zonele montane ale României. Avem ca obiectiv informarea obiectivă a fermierilor din zonele montane, a asociaţiilor de producători, întreprinzătorilor, a specialiştilor cu activităţi în domeniul agriculturii şi protecţiei mediului în zonele montane, dar în acelaşi timp ne dorim şi aducerea mai aproape de tinerii din mediul urban a importanţei producţiei agricole, a rolului multifuncţional îndeplinit de agricultură în protecţia mediului, schimbarea titudinii şi mentalităţii faţă de fermierii din aceste regiuni. Pentru îndeplinirea acestor obiective am lansat mai multe aplicaţii pe această pagină, printre care jocul fermierul montan, materiale informative multimedia, prin intermediul cărora grupurile ţintă în afară de obţinerea informaţiilor relevante se şi pot distra, cunoscând specificurile traiului montan prin mijloace moderne.Pagina web a fost realizată în cadrul proiectului „PACINFO rolul social şi de mediu al Politicii Agrare Comune” finanţat de Directoratul General Agricultură şi Dezvoltare Rurală din cadrul Comisiei Europene.

Autentificare
Adresă email:
Parolă:
Calendar de evenimente
Parteneri