Pagină principală -> Noua PAC
Noua PAC
Ce este Politica Agrară Comună (PAC)?

„Politica Agricolă Comună a Europei reflectă aspiraţia societăţii europene către o politică care garantează alimente de calitate superioară, gestionarea durabilă a resurselor naturale şi dezvoltarea echilibrată a zonelor rurale. Aceasta este o politică în beneficiul tuturor cetăţenilor UE.”

Comisarul UE pentru agricultură Dacian Cioloş
De ce Comună?

Agricultura este un sector susţinut practic în exclusivitate la nivel european, contrar majorităţii altor sectoare care fac obiectul unor politici naţionale. Este important să deţinem o politică publică pentru un sector care garantează siguranţa noastră alimentară, joacă un rol cheie în utilizarea resurselor naturale şi în dezvoltarea economică a zonelor rurale.

Aceste obiective sunt comune tuturor statelor membre şi nu pot fi realizate fără acordarea unui sprijin financiar sectorului agricol şi zonelor rurale.

Prin urmare, trebuie luate măsuri la nivel european pentru a garanta condiţii echitabile şi a stabili unansamblu comun de obiective, principii şi reguli. În plus, o politică agricolă comună permite utilizarea mai eficientă a resurselor bugetare, lucru care nu ar putea fi realizat în cadrul politicilor naţionale.Dincolo chiar de chestiunile legate de piaţa unică, mai multe obiective trebuie abordate la nivel transnaţional, precum coeziunea între state membre şi regiuni, problemele ecologice şi de importanţă mondială, cum ar fi schimbările climatice, gestionarea apelor, biodiversitatea, siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor, sănătatea publică şi interesele consumatorilor.

Scurt Istoric al PAC

1962 Politica agricolă comună (PAC) a prins viaţă! Esenţa politicii o constituie preţurile bunepentru agricultori. De la un an la altul, agricultorii produc mai multe alimente. Magazinelesunt pline de alimente la preţuri accesibile. Primul obiectiv – securitatea alimentară – a fostîndeplinit.Anii ’70-’80 Gestionarea ofertei. Fermele sunt atât de productive încât produc mai multe alimentedecât este necesar. Surplusurile sunt stocate şi duc la formarea unor „munţi de alimente”.Sunt puse în aplicare măsuri specifice pentru alinierea producţiei cu nevoile pieţei.1992 PAC trece de la sprijinirea pieţei la sprijinirea producătorilor. Se reduce sprijinireapreţurilor şi se înlocuieşte cu plata de ajutoare directe acordate agricultorilor. Aceştia suntîncurajaţi să fie mai prietenoşi cu mediul înconjurător. Reforma coincide cu SummitulPământului de la Rio de Janeiro din 1992, care lansează principiul dezvoltării durabile.Jumătatea anilor ’90 PAC se concentrează mai mult pe calitatea produselor alimentare. Politica introducemăsuri noi pentru susţinerea investiţiilor agricole, a formării, a îmbunătăţirii procesării şi apunerii pe piaţă. Se iau măsuri pentru protejarea produselor alimentare tradiţionale şi regionale.Se pune în aplicare prima legislaţie europeană privind agricultura ecologică.2000 PAC se concentrează pe dezvoltarea rurală. PAC se concentrează mai mult pe dezvoltareaeconomică, socială şi culturală a Europei rurale. În acelaşi timp, reformele începute în anii‘90 sunt continuate în vederea unei mai bune orientări a agricultorilor către piaţă.2003 Reforma PAC rupe legătura dintre subvenţii şi producţie. Agricultorii sunt orientaţi maimult către piaţă şi, având în vedere constrângerile specifice privind agricultura europeană, eiprimesc un sprijin pentru venit. În schimb, ei trebuie să respecte standarde stricte cu privirela siguranţa alimentară, la mediul înconjurător şi la bunăstarea animalelor.Jumătatea anilor 2000PAC se deschide lumii. La nivel global, UE devine cel mai mare importator de produseagricole din ţările în curs de dezvoltare, importând mai mult decât SUA, Japonia, Australiaşi Canada la un loc. Conform acordului „totul în afară de arme”, UE a acordat acces liber lapiaţă tuturor ţărilor cel mai puţin dezvoltate. Nicio altă ţară dezvoltată nu oferă o astfel dedeschidere, un angajament şi un acces real la piaţă agricultorilor din ţările în curs de dezvoltare.

2007 Populaţia agricolă a UE se dublează, ca urmare a aderării, în 2004 şi 2007, a 12 noiţări. La optsprezece ani de la căderea Zidului Berlinului, Uniunea Europeană numără 27 de statemembre şi peste 500 de milioane de cetăţeni. Peisajul agricol şi rural al UE se schimbă şi el.

2011 O nouă reformă a PAC vizează consolidarea competitivităţii economice şi ecologicea sectorului agricol pentru a promova inovaţia, a combate schimbările climatice şi a sprijiniocuparea forţei de muncă şi creşterea economică în zona rurală.


◄ Înapoi
Autentificare
Adresă email:
Parolă:
Calendar de evenimente
Parteneri