Pagină principală -> Noua PAC -> Rolul de mediu
Rolul de mediu
PAC şi protecţia mediului
Care este impactul agriculturii asupra mediului?

Agricultura poate favoriza existenţa unui mediu durabil, ea poate avea, de asemenea, efecte nefaste asupra acestuia. PAC poate juca un rol important în atingerea unui echilibru între aceşti doi poli, iar acest rol va deveni determinant în anii următori.
Cum contribuie PAC la protecţia mediului?

Odată cu reforma PAC adoptată în iunie 2013, fiecare stat membru, fiecare teritoriu, fiecare agricultor va contribui la provocarea reprezentată de durabilitate şi de combaterea schimbărilor climatice, prin măsuri simple, cu un impact pozitiv cert. Între 2014 şi 2020 se vor investi peste 100 de miliarde EUR pentru a ajuta agricultura să facă faţă provocării privind calitatea solului, a apei, a biodiversităţii şi a schimbărilor climatice:
  • „Ecologizare”: 30 % din plăţile directe vor fi condiţionate de respectarea a trei practici agricole favorabile mediului: diversificarea culturilor, menţinerea de păşuni permanente şi conservarea unor zone de interes ecologic de 5 % şi ulterior de 7 % începând din 2018, sau măsuri considerate cel puţin echivalente în termeni de beneficiu pentru mediu.
  • Cel puţin 30 % din bugetul programelor de dezvoltare rurală va trebui să fie alocat unor măsuri de agromediu, unor măsuri de sprijinire a agriculturii ecologice sau unor proiecte legate de investiţii sau de măsuri de inovare favorabile mediului.
  • Măsurile de agromediu vor fi consolidate. Acestea vor trebui să fie complementare cu practicile sprijinite în cadrul ecologizării. Aceste programe vor trebui să fie mai ambiţioase şi, prin urmare, mai eficiente în ceea ce priveşte protecţia mediului (garanţia absenţei dublei finanţări).

Standarde de mediu în Politica Agricolă Comună

În următoarea perioadă de programare 2014 -2020 fermierii şi locuitorii spaţiului rural se aşteaptă să implementeze şi să adopte la o serie de cerinte în ceea ce priveşte mediu conform strategiei pentru biodiversitate, Directivei Cadru Ape, cerinţe privind controlul şi utilizarea pesticidelor sau prevenirii eroziunii solului. Transferul de cunoştinţe joacă un rol deosebit de important în înţelegerea şi asumarea de către fermieri şi a angajamentelor privind protejarea biodiversităţii atât în zonele protejate sub Natura 2000 şi HNV, cât şi în afara acestora, managementul sustenabil al terenurilor agricole, cât şi corelarea şi crearea de sinergii cu cerinţele prevăzute prin pachetul de înverzire şi ecocondiţionalitatea din cadrul plăţilor directe (Pilonul I al PAC). O componentă extrem de importantă al transferului de informaţii şi cunoştinţe, formarii şi dobândirii de aptitudini trebuie sa se concentreze si asupra acţiunilor de atenuare a schimbărilor climatice în ceea ce priveşte exploatarea terenurilor, schimbarea destinaţiei terenurilor, practici şi tehnologii care urmaresc sechestrarea de carbon, adoptarea de culturi rezistente la secetă, metode de anvelopare a clădirilor, identificarea de surse de energie regenerabilă care să conducă la limitarea emisiilor din agricultură, generate de activităţi-cheie precum producţia animalieră şi utilizarea îngrăşămintelor, atât la nivel de fermă, unităţi agricole de mari dimensiuni sau chiar la nivelul comunităţii. Încurajarea activităţilor demonstrative şi de informare în cadrul fermelor vizează un transfer mai elocvent şi o deschidere a fermierilor de a adopta noi practici ce contribuie la o mai bună protejare a mediului şi adaptare la schimbările climatice.

◄ Înapoi
Autentificare
Adresă email:
Parolă:
Calendar de evenimente
Parteneri