Pagină principală -> Noua PAC -> Eco-condiţionalitate
Eco-condiţionalitate
Eco-condiţionalitatea este un instrument al politicii agricole comune ce condiţionează alocarea plăţilor pentru agricultori (plăţi directe, dezvoltare rurală, măsuri de piaţă) de respectarea anumitor norme în materie de protecţia mediului, sănătate publică, sănătatea animalelor şi a plantelor, bunăstarea animalelor, precum şi de menţinerea terenurilor în bune condiţii agricole şi de mediu.

Normele de eco-condiţionalitate vizează activitatea agricolă a fermierului şi suprafeţele de teren pe care acesta le administrează şi se aplică pe toată suprafaţa agricolă a exploataţiei, inclusiv pe terenurile neeligibile la plată şi pe cele care nu sunt folosite în scopul producţiei.Orice fermier care solicită plăţi directe pe suprafaţă, plăţi de agromediu, sprijin pentru zonele defavorizate, plăţi pentru prima împădurire a terenurilor agricole, sprijin pentru sectorul vitivinicol, trebuie să respecte normele de eco-condiţionalitate în conformitate cu reglementările în vigoare.

Nerespectarea normelor de eco-condiţionalitate poate conduce la reducerea plăţilor sau excluderea de la plată, în raport cu gravitatea, amploarea, persistenţa, repetarea şi caracterul deliberat al nerespectării acestora.
Norme de eco-condiţionalitate

În funcţie de domeniul reglementării, obiectivele specifice şi schemele de sprijin pentru care se aplică, normele de eco-condiţionalitate sunt grupate astfel:

  • Bune condiţii agricole şi de mediu (GAEC), inclusiv obligaţia menţinerii suprafeţei de pajişti permanente.
  • Cerinţe legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul, sănătatea publică, sănătatea animalelor şi a plantelor, precum şi bunăstarea animalelor.
  • Cerinţe minime privind utilizarea îngrăşămintelor şi a produselor de protecţie a plantelor în cadrul plăţilor de agromediu din PNDR 2014-2020.

◄ Înapoi
Autentificare
Adresă email:
Parolă:
Calendar de evenimente
Parteneri